Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (B8-0250/2016)

Γεώργιος Επιτήδειος (NI ), γραπτώς.Καταψηφίζουμε την παρούσα πρόταση ψηφίσματος καθώς δεν πιστεύουμε στα πλεονεκτήματα των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και απορρίπτουμε την πρόταση για έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η σύναψη των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Αυστραλίας και ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας θα μεταβάλλει τις αμοιβαίες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις κυρίως στον αγροτικό τομέα και στον κτηνοτροφικό τομέα με συνέπειες στην αγορά και ενδεχόμενους κινδύνους για τους ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς.