Στρατηγός Γ. Επιτήδειος σχετικά με την κατάσταση στην Σρι Λάνκα

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) στην Σρι Λάνκα.

Ακολουθεί η ομιλία:
Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα έχει σημειώσει κάποιες προόδους σχετικά με την αποκατάσταση της ειρήνης στη χώρα, μετά από μία δεκαετία εμφύλια σύρραξη, καθώς επίσης και στην προσπάθεια που καταβάλλει να διοικήσει δημοκρατικά τη χώρα αυτή. Το κατά πόσον βεβαίως θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και για την εργασία και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όπως, παραδείγματος χάρη, στον περιορισμό των δικαιωμάτων του στρατού, στον αντιτρομοκρατικό νόμο και σε όλα τα άλλα, θα αποτελέσει αντικείμενο μιας εξέτασης την οποία οφείλουμε να έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί της έχουμε χορηγήσει το ενισχυμένο καθεστώς των γενικευμένων προτιμήσεων και είναι μια ευκαιρία να μπορέσει να αναπτυχθεί οικονομία της.
Θα ήθελα όμως, στο σημείο αυτό και εγώ να επισημάνω ότι πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, ούτως ώστε να μην δημιουργούμε συνθήκες αθεμίτου ανταγωνισμού για τους αντίστοιχους εργαζομένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του ευρωπαϊκού Νότου.