Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία

Η Διεθνής Αμνηστία δημοσιοποίησε στις 26 Απριλίου 2018 την έκθεση με τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας την καταιγίδα — Υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία του κλίματος φόβου».​

Σύμφωνα με την έκθεση, άνω των 107 000 δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν, πλέον των 50 000 πολιτών έχουν προφυλακισθεί, περισσότερα από 180 ΜΜΕ έχουν κλείσει, όπως επίσης και περισσότερα από 1 300 ιδρύματα και οργανισμοί.​

Στη συγκεκριμένη έκθεση περιγράφονται ενδελεχώς και με μαρτυρίες οι αυθαίρετες κρατήσεις, οι καταχρηστικές διώξεις βάσει των αντιτρομοκρατικών νόμων, οι κανόνες έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιήθηκαν για να κλείσουν ΜΚΟ, οι απειλές, η λασπολογία και ο εκφοβισμός για να φιμωθούν οι αντιφρονούντες.​

Παράλληλα περιγράφεται και η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Κούρδοι στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας. Μάλιστα το να μιλάει κάποιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κούρδων στην Τουρκία χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη κατάσταση.​

Ερωτάται η Επιτροπή:​
Λαμβάνοντας υπόψη όσα περιγράφει η συγκεκριμένη έκθεση, θεωρεί ότι η Τουρκία αποτελεί ένα κράτος το οποίο έχει θέση στην ΕΕ;​
Ποια είναι η άποψή της για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κούρδων της Τουρκίας;​