Απορρόφηση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων από την Ελλάδα

Η Ελλάδα ήταν το 2016 τελευταία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στην απορρόφηση αγροτικών πόρων. Η αξιοποίηση των πόρων αυτών, σε έναν τομέα που ήδη βρίσκεται σε μαρασμό, αποτελεί πρόβλημα στην Ελλάδα. Σε όλα τα αγροτικά προγράμματα καταγράφτηκαν δυσκολίες και δημιουργήθηκαν προβλήματα ιδίως σε πολλούς νέους αγρότες που εντάχθηκαν στα προγράμματα μετά το 2015.

Μαζί με αυτούς που, λόγω των πολλών καθυστερήσεων όπως αναφέραμε, δικαιούνταν τις επιδοτήσεις, η λίστα διευρύνθηκε και με άλλους αμφιλεγόμενους αγρότες, που προσπάθησαν να ενταχθούν και δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις.

Επιπλέον, αυτή η μη συνεπής τήρηση των κανόνων από μέρους της κυβέρνησης, έφερε και σε δύσκολη θέση τους γεωπόνους μελετητές απέναντι στους πελάτες τους.

Στο μεταξύ, στα προγράμματα αυτά έχει εισαχθεί για πρώτη φορά και το κριτήριο της ανεργίας το οποίο επιδεινώνει την τραγική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα ειδικά στους νέους.

Σήμερα λοιπόν, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν όμηροι μιας διαδικασίας που έχει βαλτώσει λόγω της κυβερνητικής ανικανότητας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Γνωρίζει τα ακριβή ποσά από αγροτικές χρηματοδοτήσεις που έχουν διατεθεί στην Ελλάδα και έμειναν ανεκμετάλλευτα;
— Προτίθεται να παρέμβει ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απορρόφησης των κοινοτικών πόρων από την Ελλάδα;