Η φτώχεια στην Ελλάδα και την Κύπρο παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των προσώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική υστέρηση στην Ελλάδα ανέρχεται στο 21,1% και στην Κύπρο στο 11,7%, ποσοστό, και στις δύο περιπτώσεις, πολλαπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, περίπου 33 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ, δηλαδή ποσοστό 6,7% του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική υστέρηση.​

Η σοβαρή υλική υστέρηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Eurostat, σημαίνει ότι οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα για τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα: οικιακή θέρμανση, κάλυψη απροσδόκητων εξόδων, κατανάλωση κρέατος (ή ψαριού), διακοπές μίας ημέρας μακριά από το σπίτι τους, τηλεόραση, πλυντήριο, αυτοκίνητο, τηλέφωνο.​

Οι μνημονιακές, αντικοινωνικές, φιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόστηκαν στις δύο χώρες έχουν οδηγήσει τον λαό στα όρια της φτώχειας, φέρνοντας ανάπτυξη μόνο προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων.​

Ερωτάται η Επιτροπή:​
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ούτως ώστε να μειωθεί η φτώχεια στην Ελλάδα και την Κύπρο;​
Θεωρεί ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές που εφάρμοσαν, καθ’ υπόδειξίν της, τα δύο κράτη ευθύνονται για τις συγκεκριμένες ανισότητες που περιγράφονται παραπάνω; Και εάν ναι, προτίθεται να υποδείξει νέες πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πολιτείας;​