Δράση ΜΚΟ στη Λέσβο

Frontex helicopter patrols over Syrian refugees arriving on an overcrowded dinghy at a beach at the Greek island of Lesbos August 10, 2015. REUTERS/Antonis Pasvantis

Λόγω της αύξησης της παράνομης μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών, και με δεδομένες τις αδυναμίες και τις παθογένειες του ελληνικού κράτους, ορισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εξυπηρετώντας ξένες δυνάμεις και συμφέροντα, έχουν αναλάβει συγκεκριμένους «ρόλους» στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναρτήσεις, στη Λέσβο δραστηριοποιούνται 114 ΜΚΟ με 7 356 «εθελοντές».

Πολλές από αυτές λειτουργούν ανεξέλεγκτα, απαγορεύοντας ακόμα και την πρόσβαση στις ακτές σε πιστοποιημένους φορείς ή λειτουργώντας αυτοσχέδια ιατρεία που δεν παρέχουν απολύτως καμία ουσιαστική υπηρεσία και ασφάλεια. Επίσης υπάρχουν καταγγελίες ότι κάποιες από τις ΜΚΟ αλλά και «εθελοντές» δημιουργούν προβλήματα στους αστυνομικούς και στους λιμενικούς, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παλαιότερα, «εθελοντές» και «μέλη» ΜΚΟ είχαν απασχολήσει αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες από διάφορες χώρες, ενώ πρόσφατα μέλη ΜΚΟ συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος παράνομης μεταφοράς μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Ερωτάται η Επιτροπή:​
Με δεδομένο ότι οι περισσότερες ΜΚΟ επιδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, θα σταματήσει να χρηματοδοτεί αυτές που τα μέλη τους παραβιάζουν την ελληνική νομοθεσία;​
Υπάρχει κάποια διαδικασία ελέγχου των ομάδων «εθελοντών», οι οποίοι, όπως έχει καταγγελθεί, αρκετές φορές εμποδίζουν το έργο αστυνομικών και λιμενικών;​