Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Ισότητα είναι οι ίσες ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κυρία Πρόεδρε, ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, η ισότητα των δύο φύλων έχει γίνει πραγματικότητα και οι γυναίκες έχουν λάβει τη θέση που τους αρμόζει όχι μόνο στον τομέα της εργασίας αλλά και στον τομέα της πολιτικής, καθώς επίσης και στον τομέα κάθε άλλης κοινωνικής δραστηριότητας.

Πολλές γυναίκες, ακόμη και σήμερα, έχουν ασκήσει και εξακολουθούν να ασκούν με μεγάλη επιτυχία υψηλού επιπέδου καθήκοντα σε επιχειρήσεις, διαφόρους οργανισμούς και άλλους φορείς. Υπενθυμίζω, επίσης, ότι πολλές γυναίκες υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι των χωρών τους. Άρα, λοιπόν, η ισότητα υπάρχει.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωκοινοβούλιο, και εδώ έχουμε ισότητα, διότι το 55% του προσωπικού είναι γυναίκες και σε ό,τι αφορά το θέμα της εκπροσωπήσεως των γυναικών στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας, τόσο τα διοικητικά όσο και τα πολιτικά του Ευρωκοινοβουλίου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα ως θέμα ποσοστώσεως ως και ως στατιστικό αλλά ως θέμα αξιοκρατίας. Πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και τις θέσεις υψηλής ευθύνης να τις καταλαμβάνουν όσες και όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Εάν δεν δούμε το θέμα αυτό υπό το πρίσμα που σας ανέφερα, τότε η όλη υπόθεση απλά θα καταλήξει σε έκφραση ενός ανικανοποίητου πόθου.