Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να αναπτυχθεί η αυτόνομη οδήγηση

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κυρία Πρόεδρε, η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνικής νοημοσύνης μας δίνει την ικανότητα αλλά και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα όραμα που υπήρχε από το παρελθόν σχετικά με την αυτοματοποίηση της κινήσεως.

Βεβαίως, αυτή η εξέλιξη θα έχει αρκετά θετικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάριν θα αυξήσει την ασφάλεια, θα μειώσει το κόστος της μεταφοράς, θα αυξήσει την προστασία του περιβάλλοντος και, γενικώς, θα επηρεάσει κατά τρόπο θετικό την καθημερινή μας ζωή. Πέραν αυτών, όμως, υπάρχουν και κάποια προβλήματα, κάποιες δυσχέρειες και κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως είναι παραδείγματος χάριν η ασφάλεια στην οδήγηση, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και η δυνατότητα να ελέγχεται η προσωπική ζωή των ανθρώπων. Πέραν αυτών, υπάρχουν και νομικής φύσεως θέματα αλλά και κοινωνικής, όπως παραδείγματος χάριν οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις θέσεις εργασίας.

Άρα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υλοποιήσει και να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτοματοποιήσεως.