Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Δήμευση των περιουσιακών στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.​

Ακολουθεί η ομιλία:​

Κύριε Πρόεδρε, μια αποτελεσματική μέθοδος αντιμετωπίσεως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας είναι η δέσμευση και η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Η επιβεβλημένη συνεργασία των χωρών, προκειμένου να έχει επιτυχία αυτή η πολιτική, διευκολύνεται από την αμοιβαία αναγνώριση των ενταλμάτων δεσμεύσεως και δημεύσεως τα οποία εκδίδει ένα κράτος. Με τον τρόπο αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, δεν θα επιτρέψουμε στους εγκληματίες να χρησιμοποιούν τα παρανόμως αποκτηθέντα χρήματα. ​

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο πώς πρέπει να υλοποιείται και να εφαρμόζεται αυτή η αρχή. Είναι ανεπίτρεπτο να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχει προληπτική δέσμευση και δήμευση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχει οπωσδήποτε προηγηθεί καταδικαστική και τελεσίδικη απόφαση που να έχει σχέση με κάποιο ποινικό αδίκημα. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε μια τέτοια κατάσταση. Επιπλέον τα χρήματα που δεσμεύονται πρέπει να επιστρέφονται στο ακέραιο στα θύματα.