Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Είναι διαφορετικές οι ανάγκες που έχει ο Νότος με τον Βορρά

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, η μισή σχεδόν έκταση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες και για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε και συλλογή στατιστικών στοιχείων και, κυρίως, έρευνα σε ό,τι αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα στοιχεία αυτά τα οποία θα συγκεντρωθούν θα δώσουν τη δυνατότητα, αφενός μεν, να διαπιστώσουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και, αφετέρου, να δοθεί η ευκαιρία να γίνουν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις στην κοινή γεωργική πολιτική, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα.

Για να έχουμε όμως ουσιαστική επιτυχία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η συχνότητα με την οποία γίνονται αυτές οι καταγραφές. Το χρονικό διάστημα της δεκαετίας του μεσολαβεί μεταξύ δύο καταγραφών δεν εγγυάται ότι θα έχουμε και ιδιαίτερη επιτυχία στην προσπάθεια αυτή. Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες που έχει ο ευρωπαϊκός Νότος, και κυρίως η Ελλάδα, και διαφορετικές οι ανάγκες που έχει ο Βορράς.