Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Καλύτερη συνεργασία για πάταξη οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για τον Οργανισμό της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.​

Ακολουθεί η ομιλία:​

Κυρία Πρόεδρε, οι πολλές και ποικίλες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, σε συνδυασμό με τη δράση των τρομοκρατών, τη διασυνοριακή απάτη, αλλά και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, επιβάλλουν τη συνεργασία των δικαστικών αρχών κάθε χώρας με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, την γνωστό Eurojust, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι περιπτώσεις. ​

Πρέπει όμως η Eurojust να λειτουργεί κατά τρόπο ο οποίος δεν θα παραβιάζει την κυριαρχία των κρατών. Γι’ αυτό πρέπει να καθοριστεί η αποστολή της και να οριοθετηθούν τα όρια των δραστηριοτήτων της. Ένα άλλο ζήτημα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο είναι ότι στα πλαίσια της αντιμετωπίσεως του οργανωμένου εγκλήματος δεν πρέπει να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η λειτουργία της Eurojust δεν πρέπει να υποκύπτει σε πολιτικές σκοπιμότητες.