Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Το Κοσσυφοπέδιο είναι το λίκνο του Σερβικού πολιτισμού

Παρέμβαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος στα πλαίσια της συζητήσεως για την Έκθεση της Επιτροπής για το Κοσσυφοπέδιο.

Ακολουθεί η ομιλία:

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Έκθεση για την πρόοδο της εντάξεως του Κοσσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφής και αναφέρει με ακρίβεια της δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν και τα προβλήματα που πρέπει α επιλυθούν ούτως ώστε να ενταχθεί η χώρα αυτή κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι η ένταξη μίας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν πρέπει να γίνεται με βάση πολιτική σκοπιμότητα αλλά με την βάση της ανάγκης αλλά και της προόδου που παρουσιάζει αυτή η χώρα. Παραδείγματος χάρη το Κοσσυφοπέδιο είναι μία χώρα η οποία εάν ενταχθεί θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταρχάς είναι μία χώρα η οποία προέκυψε από την αφαίρεση ενός τμήματος από την Σερβία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι το λίκνο του Σερβικού πολιτισμού άρα λοιπόν υπάρχουν προβλήματα ούτως ώστε να ευοδωθούν οι συνομιλίες που γίνονται με το Βελιγράδι. Από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι δεν έχει αναγνωρισθεί το Κοσσυφοπέδιο από κάποιες χώρες. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, διότι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσει τετελεσμένα και για άλλες χώρες.

Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το τι πρέπει να ζητηθεί να κάνει το Κοσσυφοπέδιο ούτως ώστε να ενταχθεί ομαλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούνε και στο μέλλον προβλήματα διότι ήδη το Κοσσυφοπέδιο θέλει να κάνει μία συνομοσπονδία με την Αλβανία. Αυτό θα δημιουργήσει γενικότερα προβλήματα στην περιοχή, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Αλβανία έχει επεκτατικές βλέψεις προς γειτονικές χώρες.

Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να γίνει με βήματα σταθερά και προσεκτικά η ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.