Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Να ανεβεί το επίπεδο συλλογής και ανακυκλώσεως πλαστικών

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κυρία Πρόεδρε, οι πλαστικές ύλες αποτελούν πλέον σημαντική παράμετρο για την ζωή των πολιτών αλλά και την οικονομία ενός κράτους. Λόγω του χαμηλού όμως επιπέδου συλλογής και ανακυκλώσεώς τους, μολύνουν το περιβάλλον και δημιουργούν προβλήματα στην υγεία, κυρίως, όταν εισέρχονται στη διατροφική αλυσίδα· επίσης, καταστρέφουν και τα θαλάσσια οικοσυστήματα όταν καταλήγουν σε θάλασσες και ωκεανούς.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει και τα κράτη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσουν ουσιαστικούς νόμους ούτως ώστε να ελέγξουν την κυκλοφορία και την κίνηση των πλαστικών μιας χρήσεως αλλά και των υπολοίπων πλαστικών αποβλήτων για να μην καταλήγουν στις θάλασσες. Επίσης, θα πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδο συλλογής και ανακυκλώσεώς τους ούτως ώστε από απόβλητα να κατορθώσουν να εξελιχθούν σε σημαντικούς συντελεστές για την ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας.