Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Περιορισμός στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας.

Ακολουθεί η ομιλία:

Το μέλλον της γεωργίας θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό και το μέλλον της παραγωγής των προϊόντων, τα οποία θα καλύψουν τις επισιτιστικές ανάγκες των γενεών του μέλλοντος.

Γι’ αυτό, πρέπει η Κοινή Γεωργική Πολιτική να είναι εύκαμπτη, ευέλικτη και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Είναι αλήθεια ότι η γεωργική πολιτική πρέπει να είναι κοινή. Πρέπει, όμως, για να είναι επιτυχής και πραγματιστική, να λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους. Άλλες είναι οι ανάγκες των κρατών της Βορείου Ευρώπης και άλλες εκείνων της Νοτίου Ευρώπης. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ανάγκες δεν αντιμετωπίζονται μόνο με τις επιχορηγήσεις. Βεβαίως πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των γεωργών και των μικρών επιχειρήσεων, που πρέπει να χρηματοδοτηθούν, όμως θα πρέπει να προστατεύονται τα συμφέροντα των γεωργών στην ευρεία τους έννοια.

Κι αυτό θα γίνει όταν δεν εισάγουμε ανεξέλεγκτα προϊόντα από τρίτες χώρες ώστε να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τα γεωργικά προϊόντα της Ευρώπης.