Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Προστασία από τρομοκρατία – Όχι δημιουργία «μεγάλου αδελφού»

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για Εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. ​

Ακολουθεί η ομιλία:​

Κύριε Πρόεδρε, η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση και η ανάγκη να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία υποχρεώνει τα κράτη να αυξήσουν τους ελέγχους στα σύνορά τους. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει. Παράλληλα όμως, επιδιώκουν να βελτιώσουν και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Μία από τις βελτιώσεις είναι και η προσθήκη σε αυτό πληροφοριών που αναφέρονται σε βιομετρικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα δεδομένα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και δεν πρέπει να καταχωρίζονται στο σύστημα, εάν προηγουμένως δεν έχουν εξετασθεί και αναλυθεί με προσοχή. ​

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα βιομετρικά δεδομένα ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα μικρά παιδιά. Από την άλλη πλευρά, επιβάλλεται να υπάρξει και η ασφάλεια αυτών των δεδομένων, ούτως ώστε να μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που προσβάλλει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο σκοπός αυτού του συστήματος είναι η προστασία μας από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και όχι η δημιουργία ενός «μεγάλου αδελφού».