Ο Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος κατακευρανώνει την Ευρώπη που θέλει να γεμίσει την Ελλάδα λαθρομετανάστες

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, σχετικά με τα ταμεία, στα οποία θα συνεισφέρουν τα κράτη – μέλη για τους μετανάστες από Αφρική και Συρία την ίδια ώρα που οι Έλληνες πένονται.

Ακολουθεί η ομιλία:
Κυρία Πρόεδρε, στα πλαίσια της αντιμετωπίσεως του προβλήματος που προέκυψε λόγω της κρίσεως στη Συρία αλλά και των αιτίων μεταναστεύσεως και μετακινήσεων στην Αφρική, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα υποχρεωθούν να καταβάλουν περισσότερα από πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ. Πλανόμαστε όμως πλάνη οικτρά εάν νομίζουμε ότι με τα χρήματα αυτά θα επιλύσουμε το πρόβλημα. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα εξακολουθήσουν να έρχονται κατά κύματα στην Ευρώπη, η ανάγκη χρηματοδότησής τους θα εξακολουθήσει να υπάρχει και οι λαοί της Ευρώπης και ιδιαίτερα ο πολύπαθος ελληνικός λαός θα εξακολουθήσουν να υποφέρουν από τα εξοντωτικά μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται για να χρηματοδοτούνται οι παράνομοι μετανάστες.
Για να αντιμετωπίσουμε μερικώς το πρόβλημα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσβάλουμε τα αίτια τα οποία το προκάλεσαν Θα πρέπει να σταματήσουν κατ’ αρχάς οι πόλεμοι που διεξάγονται στις χώρες αυτές. Επίσης, τα χρήματα θα πρέπει να δίνονται στις χώρες προελεύσεως των μεταναστών, ούτως ώστε να αναπτυχθούν οικονομικά αυτές και να μην επιτρέπουν οι κυβερνήσεις τους τη μετανάστευση προς την Ευρώπη.
Τα κέντρα Ελέγχου και Ταυτοποιήσεως (Hot Spots) θα πρέπει να γίνονται στις χώρες προελεύσεως και όχι στις χώρες εισόδου και τέλος θα πρέπει να υποχρεωθεί η Τουρκία να παύσει να στέλνει κατά χιλιάδες πρόσφυγες προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.