Ο ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης και η πολιτική διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, σχετικά με τον ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης και την πολιτική διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Πρόστιμο 20 000 ευρώ επιβλήθηκε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων). Πρόκειται για το τρίτο πρόστιμο που επιβάλλεται στον Δήμο, για τον ίδιο λόγο, την στιγμή κατά την οποία ο ΧΥΤΑ της Κομοτηνής, όπου έχει υποχρέωση ο δήμος Αλεξανδρούπολης να εναποθέτει τα απορρίμματά του, δεν έχει παραδοθεί ακόμη σε λειτουργία, με αποτέλεσμα τα απορρίμματα να μην είναι δυνατόν να μεταφερθούν εκεί. Στην Ελλάδα λειτουργούν ακόμα χιλιάδες ΧΑΔΑ, χωρίς να έχει επιλυθεί το οξύ αυτό πρόβλημα, με συνέπεια να υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για την υγεία και να έχουν σημειωθεί αναρίθμητα παραδείγματα μόλυνσης των υπογείων και επιφανειακών υδάτων από τοξικές ουσίες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη χλωρίδα και πανίδα της χώρας μας και αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για την υγεία των πολιτών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
— Ποιο είναι το σχέδιό της σχετικά με την ολοκληρωτική, οριστική και συνολική επίλυση του τεράστιου προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων;
— Πώς σχεδιάζει η ΕΕ, στα πλαίσια της προστασίας της υγείας των πολιτών, να αποκαταστήσει τις επιπτώσεις που έχουν παρουσιασθεί στο περιβάλλον κατά το παρελθόν από τη λειτουργία των ΧΑΔΑ;