45.000 παιδιά κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από βρεφονηπιακούς σταθμούς

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή σχετικά με τα 45.000 παιδιά κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ακολουθεί η ερώτηση:
Περίπου 850 βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι φιλοξενούν 45.000 παιδιά και απασχολούν 15.000 εργαζομένους, κινδυνεύουν να κλείσουν. Βασική αιτία αυτής της κατάστασης είναι η μη καταβολή στους παιδικούς σταθμούς των κονδυλίων του προγράμματος ΕΣΠΑ: «Δράση και Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016». Αυτό έχει ως συνέπεια, οι συγκεκριμένοι παιδικοί σταθμοί να αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα της λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, οι μηδενικές προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων έχουν αφήσει τα ιδρύματα χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα την υποβάθμισή τους.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι ενήμερη για τα πιο πάνω;
Γιατί δεν πιέζει την ελληνική κυβέρνηση να καταβάλει όπως οφείλει και όπως προβλέπεται, τα κονδύλια ΕΣΠΑ που η ΕΕ έχει διαθέσει στην Ελλάδα;
Τι άλλο προτίθεται να πράξει ούτως ώστε να προστατευθούν τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς;