Ετήσιες απώλειες σε τζίρο λόγω διακίνησης στο λιμάνι του Πειραιώς προϊόντων απομιμήσεων

Σύμφωνα με έρευνα της, ελληνικής, εφημερίδος «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 7ης Ιουνίου 2018, ο OLAF υποπτεύεται πως τόσο η Ελλάδα όσο και η Ουγγαρία είναι οι κόμβοι διακίνησης υποτιμολογημένων και αδήλωτων ενδυμάτων και υποδημάτων κινεζικής προελεύσεως. Οι εν λόγω υποψίες για ύπαρξη κυκλωμάτων που δρουν στο λιμάνι του Πειραιώς, το οποίο ανήκει πλέον στην κινεζική εταιρεία Cosco, κρατικών κινεζικών συμφερόντων, συνηγορούν υπέρ της διακίνησης δήθεν επώνυμων και ακριβών προϊόντων που στην πραγματικότητα είναι πιστά αντίγραφα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλονται δασμοί και φόροι που αναλογούν σε αυθεντικά προϊόντα και να κερδοσκοπούν τα μέλη των προαναφερθέντων κυκλωμάτων. Ενδεικτικό είναι πως, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ετήσιες απώλειες σε τζίρο λόγω διακίνησης προϊόντων απομιμήσεων στο λιμάνι του Πειραιώς υπολογίζονται για τους νομίμως εμπορευόμενους κύκλους σε 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ.​

Ερωτάται η Επιτροπή:​
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να συνδράμει τις ελληνικές αρχές στην προσπάθεια τους να τερματιστεί αυτή η κατάσταση;