Σχετικά με τον παραγκωνισμό Ελλήνων από θέσεις διοικήσεως της Frontex

Με τον κανονισμό ΕΕ 2016/1624 αναθεωρήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Frontex, ο οποίος απέκτησε πρόσθετες αρμοδιότητες, αποφασίσθηκε η αύξηση της δυνάμεώς του σε 1 000 άτομα έως το 2020 και η προσαρμογή του οργανογράμματός του.​

Σε αυτό προβλέπονται 61 θέσεις διοικήσεως. Περί τα τέλη Ιανουαρίου έγιναν γνωστά τα ονόματα των ατόμων που κατέλαβαν αυτές τις θέσεις. ​
Σήμερα, υπηρετούν στον Οργανισμό 22 Έλληνες. Η Ελλάδα είναι χώρα εισόδου μεταναστών και ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων του Frontex διεξάγεται στα ελληνικά θαλάσσια σύνορα. Όμως, ουδείς από τους 22 Έλληνες έχει καταλάβει κάποια από τις 61 θέσεις διοικήσεως, αν και, η Ελλάδα δικαιούται αναλογικά 2-3 τέτοιες θέσεις. Πολλοί από τους προαναφερθέντες Έλληνες έχουν μεγάλη επιχειρησιακή και διοικητική εμπειρία, ενώ οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους διαθέτουν μηδενική ή ελαχίστη εμπειρία για την θέση που κατέχουν.​

Ερωτάται η Επιτροπή: ​
—​Γνωρίζει γιατί ο Frontex αντιμετωπίζει με τον δυσμενή αυτόν τρόπο τους Έλληνες υπαλλήλους;​
—​Προτίθεται να παρέμβει ώστε να αρθεί η αδικία αυτή και να προσληφθούν σε ουσιαστικές επιχειρησιακές και διοικητικές θέσεις Έλληνες, οι οποίοι έχουν επιχειρησιακές γνώσεις και εμπειρίες;​
—​Βάσει ποιων στοιχείων ο Οργανισμός θεωρεί ότι οι Έλληνες δεν είναι ικανοί να αναλάβουν καθήκοντα διοικήσεως, κάτι που συμβαίνει συστηματικά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αποκλείονται ικανότατοι και εμπειρότατοι υποψήφιοι; ​