Ο Στρατηγός Γ. Επιτήδειος στην Έκθεση Περίπτερο 2018

Ενθουσιωδώς δεκτός έγινε ο Στρατηγός Γ. Επιτήδειος στην Έκθεση Περίπτερο 2018. Στις συναντήσεις του με τους εκπροσώπους του χώρου συζητήθηκαν τα προβλήματα των περιπτεριούχων, καθώς και δυνατότητες παρεμβάσεως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η στήριξη του εν λόγω κλάδου, ο οποίος έχει πληγεί από τις μνημονιακές πολιτικές, είναι συνεχής κάτι που όλοι αναγνωρίζουν στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής στο Ευρωκοινοβούλιο.