Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κυρία Πρόεδρε, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι ένα σοβαρό αλλά και ευαίσθητο θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όποιος καταγγέλλει μία πράξη που βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, όπως π.χ. η διαφθορά, οι απάτες, η φοροδιαφυγή, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η παραβίαση της πυρηνικής ασφαλείας, κλπ., συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο στο να αποφευχθούν αυτές οι παράνομες ενέργειες αλλά και στο να λειτουργήσει ομαλά το κράτος δικαίου.

Για τον λόγο αυτόν πρέπει να προστατεύονται οι μάρτυρες. Σε διαφορετική περίπτωση, αν αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, υπάρχει κίνδυνος να γίνουν αντικείμενα απειλών, επιθέσεων και —οπωσδήποτε— εκφοβισμού και θα πάψουν από εκεί και πέρα να αναφέρουν οποιαδήποτε παρανομία υποπίπτει στην αντίληψή τους. Πρέπει όμως να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι προστατευόμενοι μάρτυρες να μη συκοφαντούν και να μην εκβιάζουν, πολύ δε περισσότερο να μη χρησιμοποιούνται ως ψευδομάρτυρες σε δίκες πολιτικού περιεχομένου.

Με βάση τα προαναφερθέντα, θεωρώ ότι η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να την υποστηρίξουμε.