Επιστροφή Φ.Π.Α. σε εταιρείες

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή σχετικά με την μη επιστροφή Φ.Π.Α. στις ελληνικές εταιρείες.

Ακολουθεί η ερώτηση:
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σήμερα βρίσκονται σε εκκρεμότητα 42.500 αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ, συνολικού ύψους 737.000.000 ευρώ, με χρόνο αναμονής να φτάνει ακόμα και τις 1.290 ημέρες. Δεδομένης της εμπλοκής της ΕΕ στην ελληνική οικονομία,
Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι ενήμερη για το συγκεκριμένο θέμα;
Πέραν από τις αποκρατικοποιήσεις και τα φορολογικά μέτρα που επέβαλε στην Ελλάδα, δεν κρίνει σκόπιμο να βοηθήσει την χώρα ούτως ώστε να αποκτήσει πιο ευέλικτο, οικονομικό και λειτουργικό δημόσιο τομέα;
Έχει πληροφορίες για τις επιπτώσεις που προκαλούν οι συγκεκριμένες καθυστερήσεις στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις;