Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κυρία Πρόεδρε, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινή μας ζωή, διότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίον ασκούνται τα διάφορα επαγγέλματα και οι επιπτώσεις αυτές και ο επηρεασμός αυτός θα διαρκέσει και στο μέλλον ακόμη πιο έντονα. Αυτό θα έχει επίπτωση και στις θέσεις εργασίας.

Πολλές θέσεις εργασίας θα καταργηθούν, άλλες θα τροποποιηθούν, θα δημιουργηθούν κάποιες άλλες. Για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον της αυτοματοποιήσεως, της ψηφιοποιήσεως αλλά και της ραγδαίας αναπτύξεως της τεχνολογίας, θα πρέπει να εκπαιδευτεί κάθε άνθρωπος, ούτως ώστε να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον.

Γι’ αυτό πρέπει όλα τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους και να προσπαθήσουν να εξεύρουν τα απαιτούμενα κονδύλια, ούτως ώστε να εκπαιδεύσουν τον κόσμο τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.