Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια έχει εφευρεθεί για να καταστρέψει τα εθνικά κράτη

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ.​

Ακολουθεί η ομιλία;​

Κύριε Πρόεδρε, για τα κράτη που εφαρμόζουν το δίκαιο της καταγωγής, δηλαδή το jus sanguinis, η ιθαγένεια είναι μία ιδιότητα, ένα προνόμιο το οποίο αποκτάται με τη γέννηση ενός ατόμου από γονείς που ανήκουν στην ίδια φυλή και στο ίδιο έθνος. Γι’ αυτό, λοιπόν, η ιθαγένεια δεν είναι απλώς ένας νομικός δεσμός ατόμων που έχουν κοινή καταγωγή· είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένας πολιτιστικός, πολιτισμικός και κοινωνικός δεσμός που στηρίζεται στην αίσθηση της κοινής εθνικής συνείδησης.

Για τον λόγο αυτόν, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι μία κατάσταση ασαφής και σκοπίμως συγχέεται με την υπηκοότητα, που είναι απλώς η νομική σχέση του υπηκόου, δηλαδή του πολίτη προς το κράτος στο οποίο ανήκει. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια έχει εφευρεθεί απλώς για να καταργήσει και να καταστρέψει τα εθνικά κράτη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας προωθεί μαζικά τη χορήγηση ιθαγένειας σε παράνομους λαθρομετανάστες, ούτως ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου και να καταστρέψουν την Ελλάδα.