Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Να χρησιμοποιούνται με ορθολογικό τρόπο τα φυτοφάρμακα

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.​

Ακολουθεί η ομιλία:​

Κυρία Πρόεδρε, ο ρόλος των φυτοφαρμάκων για την παραγωγή της Ευρώπης είναι σημαντικός, διότι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών που προσβάλλουν τα φυτά και συντελούν στην καλή υγεία των φυτών. Όμως, μερικά από αυτά εισέρχονται στον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στα οικοσυστήματα. Επιπλέον, όταν παραμένουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω σε τρόφιμα τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων, όσων κατοικούν σε γεωργικές περιοχές, των καταναλωτών, αλλά και ακόμα και των περαστικών. Επίσης, τα υπολείμματα στις ζωοτροφές αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων. Ακόμη, υπάρχει υπόνοια ότι ορισμένα φυτοφάρμακα ευθύνονται για ενδοκρινολογικές διαταραχές.​

Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν την υποχρέωση, τόσο στα έθνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεργαστούν και να καταβάλουν προσπάθειες για να χρησιμοποιούνται με ορθολογικό τρόπο τα φυτοφάρμακα. Πρέπει να περιοριστεί η χρήση των φυτοφαρμάκων και να επιλέγονται όχι χημικές, αλλά βιολογικές μέθοδοι. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύσει τους καταναλωτές από φυτοφάρμακα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες.