Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Συνεργασία των κρατών-μελών για διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.​

Ακολουθεί η ομιλία:​

Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο και πρέπει να προστατεύεται με κάθε τρόπο. Παράλληλα, η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης παρέχει τη δυνατότητα σε πολλούς ασθενείς να εξασφαλίσουν υγειονομική περίθαλψη, όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στα όμορα.

Πρέπει, λοιπόν, τα κράτη να συνεργάζονται μεταξύ τους, ούτως ώστε να διευκολύνουν την ομαλή κινητικότητα των ασθενών. Βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η αντιμετώπιση διαφόρων γραφειοκρατικών μεθόδων, η απλοποίηση ορισμένων διοικητικών μέτρων, ο καθορισμός των αποζημιώσεων, καθώς επίσης και η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της απάτης, των επιδημιών και, κυρίως, της υγειονομικής περίθαλψης των παρανόμων μεταναστών, οι οποίοι πολλές φορές συσσωρεύονται, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, σε μεγάλους αριθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.