Στρατηγός Γ. Επιτήδειος για την θέσπιση μηχανισμού συμβολής στην σταθερότητα και την ειρήνη

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για την θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη.

Ακολουθεί η ομιλία:
Κύριε Πρόεδρε, η βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη σταθερότητας και ειρήνης σε ένα κράτος και έναν οργανισμό είναι η ύπαρξη ασφάλειας. Η αρχή αυτή ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την παρούσα χρονική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει συνολικά απειλή κατά της ασφάλειας και της ακεραιότητάς της από κάποιον μεγάλο και ισχυρό εχθρό, ούτως ώστε να δικαιολογείται η αύξηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων. Αντιμετωπίζει όμως μικρότερης κλίμακας απειλές, όπως είναι η διεθνής τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές χρειάζεται μία λογική χρηματοδότηση. Επίσης, πρέπει να υποστηριχθούν οικονομικά και οι στρατιωτικές αποστολές που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια ειρηνευτικών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι κυβερνήσεις φιλικών τρίτων χωρών, ούτως ώστε να ενισχύσουν τις δυνάμεις ασφαλείας τους, να τις εξοπλίσουν με μη φονικά υλικά και να τις εκπαιδεύσουν.

Εάν η χρηματοδότηση παραμείνει στα πλαίσια των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκτιμάται ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζει οικονομικά τις χώρες που έχουν ανάγκη, κυρίως δε την κατεστραμμένη από τα μνημόνια Ελλάδα. Τέλος, εάν στον μηχανισμό δεν εμπλακούν οι γνωστές για τη διαφθορά τους ΜΚΟ, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την έκθεση.