Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: Κίνητρα στους πολίτες για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα παλίσια της συζητήσεως για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών.​

Ακολουθεί η ομιλία:​

Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια στη προστασίας του περιβάλλοντος λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει αναλάβει την υποχρέωση να μειώσει, έως και να μηδενίσει, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος στον τομέα των μεταφορών. ​

Για να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση, θα πρέπει να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν καθαρά οχήματα και ενεργειακώς αποδοτικά. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνδυαστεί και με τη δημιουργία των υποδομών για παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, δεδομένου ότι σήμερα το 95% των οχημάτων χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης και οι δημόσιες συμβάσεις. Τα κράτη θα πρέπει να δώσουν τα κίνητρα εκείνα, κυρίως τα οικονομικά, ούτως ώστε τόσο οι ιδιώτες όσο και οι εταιρείες να προμηθευτούν καθαρά οχήματα. ​

Τέλος, θα πρέπει να προστατευθούν οι κατασκευαστές των καθαρών οχημάτων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ο οποίος δημιουργείται από την παραγωγή αυτών των οχημάτων στις τρίτες χώρες.